Prowadzenie każdego ówczesnego projektu wymaga masywne wsparcie przez technologie informatyczne. W wypadku projektów mających na celu budowę stanowisk badawczych obowiązuje to podwójnie. Zamiarem inwestora było zbudowania rozległego kompleksu wielofunkcyjnego z powierzchnią użytkową obiektu przekraczającą 4000 m2, który będzie swoją koncepcją oraz ponadczasowymi technologiami na poziomie europejskim.

Naszym zadaniem było opracować dla inwestora projekt rozwiązania technicznego i zbudowania serwerowni bezpośrednio w obiekcie nowej budowy. Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb inwestora zaproponowaliśmy odpowiednią koncepcję tak, by została zabezpieczona na najwyższym technologicznie możliwym poziomie.

Projekt jest obecnie dostępny, a równocześnie doszło do przekroczenia budżetu projektu. Rozwiązanie zawierało propozycję umieszczenia w obiekcie, rozwiązanie technologiczne zawodów częściowo powiązanych (budowa, zasilanie, chłodzenie, infrastruktura sieciowa, technologie serwerowe) z uwzględnieniem wysokiej dostępności, bezpieczeństwa oraz możliwością dalszego rozszerzenia w przyszłości.

Wynikiem jest nowoczesna sala danych z minimalną dostępnością Tier III. Łączność jest zapewniona z dwu fizycznie oraz geograficznie niezależnych tras optycznych z przepustowością 40 Gbps oraz 10 Gbps. Zasilanie oraz chłodzenie centrum danych jest w trybie nadmiarowym n+1, łącznie kilku stopniowego zabezpieczenia przeciwpożarowego przy pomocy gazu ekologicznego. Jakościowym oraz niezawodnym rozwiązaniem technicznym to centrum danych należy do nowoczesnych zapleczy w RC, jak też do projektów bardziej skomplikowanych.

Parametry zbudowanego centrum danych

 • Minimalna dostępność Tier III
 • Powierzchnia 150 m2
 • Dające się zamknąć 19” szafy rackowe 45U z możliwością stopniowego rozszerzania
 • Redundancyjne zasilanie dodatkowe (UPS, agregat diesela, własna transformacja)
 • Dwie fizycznie oraz geograficznie niezależne trasy optyczne z przepustowością 40 Gbps i 10 Gbps
 • Zasilanie i chłodzenie centrum danych w trybie redundancyjnym n+1 z możliwością podwyższenia mocy
 • Kilka stopni zabezpieczenia dostępu oraz ochrona przeciwpożarowa gazem ekologicznym

W związku z dostawą udzieliliśmy także poniższe usługi:

 • Projekt rozwiązania technicznego serwerowni łącznie opracowania dokumentacji projektowej do wykonania budowy
 • Wybór dostawcy łączności w wewnętrznym konkursie, uczestniczenie podczas negocjacji, egzekwowanie interesów i potrzeb inwestora łącznie zabezpieczenia kolejnej implementacji
 • Koordynacja realizacji budowy nadzór techniczny dot. części budowy powiązanej z serwerownią
 • Migracja istniejącej technologii serwerowej inwestora do nowej serwerowni

Ogólna wartość projektu: ponad 10 mil. CZK bez VAT

Okres realizacji: 2012 - 2015