KontroleryKontrolery dysków zabezpieczają najczęściej dane przed awarią poszczególnych dysków RAID pole (kontrolery RAID), ewentualnie zapewniają, że dyski widzimy przynajmniej w systemie (kontrolery HBA) i możemy z nimi dalej pracować. Pomiędzy wspieranymi dyskami znajdziemy wszystkie standardowe formaty od dysków wirujących, po SSD lub NVME. Wyposażeniem opcjonalnym jest także moduł bateriowy, który zapewnia przechowanie niezapisanych danych w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Supermicro

Kontrolery spółki Supermicro wykorzystują chipy Broadcom, szczególnie z serii 3108 i 3008. Są certyfikowane dla wszystkich zwykle wykorzystywanych systemów operacyjnych oraz narzędzi wirtualizacji. Kontrolery są opcjonalnie dostarczane także z modułami bateriowymi.

Pokaż więcej


Adaptec

Kontrolery spółki Adaptec – SAS oraz SATA kontrolery RAID do SSD oraz dysków stałych z możliwością zakupu baterii do zapobiegania utraty danych w wypadku przerwy w dostawie prądu. Kontrolery Adaptec wspierają aż 24 portów wewnętrznych.

Pokaż więcej


Broadcom

Kontrolery spółki Broadcom – SAS oraz SATA kontrolery RAID do SSD oraz dysków stałych z możliwością zakupu baterii do zapobiegania utraty danych w wypadku przerwy w dostawie prądu. Dalszą zaletą jest wsparcie SNMP trap oraz wsparcie SNMP MIB tree do wyliczenia logowanych danych przy pomocy narzędzi stron trzecich - np. systemów nadzoru Nagios, Zabbix itp.

Pokaż więcej


Areca

Kontrolery spółki Areca - najczęściej wykorzystywane w rozwiązaniach, kiedy trzeba obsługiwać dużą ilość dysków. Do kontrolerów Areca możemy włożyć aż 8GB RAM cache, co powoduje ich wyjątkowość. Kontrolery Areca wspierają aż 24 portów wewnętrznych.

Pokaż więcej