Audyty informatyczne


Przedmiotem audytu infrastruktury informatycznej jest głównie zapewnienie aktualnego stanu IT w Twojej spółce oraz środki naprawcze.

Zakres audytu przygotujemy na podstawie Twoich wymagań na miarę. Zazwyczaj chodzi o poniższe działania specjalistyczne i techniczne:

  • Zabezpieczenie podstawowej typologii sieci
  • Analiza technologi serwerowej oraz sieciowej
  • Stwierdzenie stosowanego oprogramowania i sposobu jego licencjonowania
  • Opracowanie „passportu” dla każdej stacji komputerowej (jej konfiguracji HW/SW)
  • Ocena ryzyka bezpieczeństwa
  • Wykonanie certyfikowanego pomiaru sieci

Podczas audytu stwierdzany nie tylko metryki twarde, ale także miękkie, które wychodzą z feedback użytkowników. Analizujemy także bezpieczeństwo IT, ochronę danych użytkowników oraz postępowanie z danymi firmowymi.

Z uzyskanych informacji zostaje sporządzony raport z audytu. Na podstawie tych informacji przygotujemy dla Ciebie projekt środków, które są niezbędne w celu zapewnienia długookresowej funkcjonalności, niezawodności i bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. Zaoferowane rozwiązanie pomożemy zrealizować i usunąć identyfikowane ryzyka.

Technologie w IT zmieniają się bardzo szybko, a potrzeba realizacji audytu IT nie może mieć miejsce tylko w wypadku zaistnienia istotnego problemu, lecz trzeba z biegiem czasu weryfikować czy aktualny stan jest w stanie zapewnić funkcjonalne, zrównoważone i beztroskie IT.