Gwarancje next business day


Dla serwerów ANAFRA świadczymy rozszerzone gwarancje typu NBD (next-business-day). Gwarancje np. w trybie on-site (u klienta) mamy aktualnie dla setek serwerów w Republice Czeskiej, na Słowacji oraz dalszych krajach europejskich.

Specyfikacja rozszerzonych warunków gwarancyjnych, które można wybrać do serwerów Supermicro:

Nazwa gwarancji Długość gwarancji Kontakt Opis gwarancji
Przedłużona 3 - 5 lat 8/5 Reklamacja przebiega standardowo wg prawa do 30 dni.
NBD w autoryzowanym ośrodku serwisowym 2 - 5 lat 8/5 Działania serwisowe kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia wady, wykonane w naszym ośrodku serwisowym.
NBD on-site 2 - 5 lat 8/5 Działania serwisowe kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC.
NBD on-site dla IT 2 - 5 lat 24/7 Działania serwisowe kolejnego dnia roboczego od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC. Usługa jest przeznaczona głównie dla specjalistów informatyków i wymaga aktywny współudział technika po stronie klienta. Usługa jest korzystna z powodów dostępności telefonicznej 24 godzin na dobę z możliwością natychmiastowej diagnostyki zaistniałej wady, przez co zostanie dokonany właściwy wybór komponentów zamiennych w celu skutecznego rozwiązania wady.
Mission critical dla IT 2 - 5 lat 24/7 Działania serwisowe 24 godzin od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC. Usługa jest przeznaczona głównie dla specjalistów informatyków i wymaga aktywny współudział technika po stronie klienta.
Mission critical 4h dla IT 2 - 5 lat 24/7 Działania serwisowe z rozwiązaniem wady do 4 godzin od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC. Usługa jest przeznaczona głównie dla specjalistów informatyków i wymaga aktywny współudział technika po stronie klienta.
Mission critical dla EU 2 - 5 lat 24/7 Działania serwisowe 24 godzin od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC. Usługa nie wymaga żadnych działań po stronie klienta.
Mission critical 4h dla EU 2 - 5 lat 24/7 Działania serwisowe z rozwiązaniem wady do 4 godzin od zgłoszenia wady, wykonane w miejscu wybranym przez klienta na terytorium RC. Usługa nie wymaga żadnych dalszych działań po stronie klienta.