Systemy kamerowe


Kompletne rozwiązanie świadczymy w postaci systemów nadzoru i obecności. Implementujemy i administrujemy kamery bezpieczeństwa oraz powiązaną infrastrukturę, łącznie zintegrowania aplikacji oraz dalszego zarządzania danymi (analiza ruchu, identyfikacja obiektów itd.).

  • Zaprojektowanie systemu kamerowego na miarę
  • Wybór odpowiedniego rozwiązania
  • Instalacja systemu nadzoru i obecności
  • Administrowanie oraz rewizje istniejących rozwiązań