Konta bankowe


Dla płatności w PLN Dla płatności w CZK Dla płatności w EUR Dla płatności w USD
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 99919999/0300
IBAN: CZ26 0300 0000 0000 9991 9999
SWIFT: CEKOCZPP
ČSOB, a.s..
Číslo účtu: 199921885/0300
IBAN:CZ7303000000000199921885
SWIFT: CEKOCZPP
ČSOB, a.s..
Numer rachunku: 284517270/0300
IBAN:CZ7103000000000284517270
SWIFT: CEKOCZPP
ČSOB, a.s..
Numer rachunku: 284517545/0300
IBAN: CZ1803000000000284517545
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w PLN
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 99919999/0300
IBAN: CZ26 0300 0000 0000 9991 9999
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w CZK
ČSOB, a.s..
Číslo účtu: 199921885/0300
IBAN: CZ7303000000000199921885
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w EUR
ČSOB, a.s..
Numer rachunku: 284517270/0300
IBAN: CZ7103000000000284517270
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w USD
ČSOB, a.s..
Numer rachunku: 284517545/0300
IBAN: CZ1803000000000284517545
SWIFT: CEKOCZPP