Konta bankowe


Dla płatności w PLN Dla płatności w CZK Dla płatności w EUR Dla płatności w USD, EUR
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 99919999/0300
IBAN: CZ26 0300 0000 0000 9991 9999
SWIFT: CEKOCZPP
Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4211256901/6800
IBAN: CZ09 6800 0000 0042 1125 6901
SWIFT: VBOECZ2X
Sberbank CZ, a.s.
Numer rachunku: 1200411634/6800
IBAN: CZ14 6800 0000 0012 0041 1634
SWIFT: VBOECZ2X
Sberbank CZ, a.s.
Numer rachunku: 1200411706/6800
IBAN: CZ10 6800 0000 0012 0041 1706
SWIFT: VBOECZ2X
  ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 199921885/0300
IBAN: CZ73 0300 0000 0001 9992 1885
SWIFT: CEKOCZPP
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 284517270 / 0300
IBAN: CZ71 0300 0000 0002 8451 7270
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
ČSOB, a.s
Numer rachunku: 284517545 / 0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 8451 7545
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Dla płatności w PLN
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 99919999/0300
IBAN: CZ26 0300 0000 0000 9991 9999
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w CZK
Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4211256901/6800
IBAN: CZ09 6800 0000 0042 1125 6901
SWIFT: VBOECZ2X
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 199921885/0300
IBAN: CZ73 0300 0000 0001 9992 1885
SWIFT: CEKOCZPP
Dla płatności w EUR
Sberbank CZ, a.s.
Numer rachunku: 1200411634/6800
IBAN: CZ14 6800 0000 0012 0041 1634
SWIFT: VBOECZ2X
ČSOB, a.s.
Numer rachunku: 284517270 / 0300
IBAN: CZ71 0300 0000 0002 8451 7270
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
Dla płatności w USD, EUR
Sberbank CZ, a.s.
Numer rachunku: 1200411706/6800
IBAN: CZ10 6800 0000 0012 0041 1706
SWIFT: VBOECZ2X
ČSOB, a.s
Numer rachunku: 284517545 / 0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 8451 7545
BIC (SWIFT): CEKOCZPP